Hem

Vad är en Loge?

Det är ett ställe, där vi kan vara tillsammans med likasinnade som har samma mål. Genom logearbetet försöker vi utveckla oss så att vi bättre kan klara vardagen, till exempel att bättre tolerera andra, få tid för oss själva och andra.

I logen försöker vi också bekämpa våra svagheter såsom missunnsamhet, ägandebegär osv.

Vår vardag är jäktig och stressig. Vi jagar allt för ofta förbi våra nära och kära. Ibland får vi nog. Vi säger STOPP. Sätter oss ner och försöker tänka igenom vår egen situation. Och kanske sen säger till oss själva – ”Jag vill något mer med mitt liv”.

Vi vet att det finns ett behov av balans mellan materiella och andliga värden. Vi behöver också gemenskap och trygghet. För många har detta att söka medlemskap i en loge varit lösningen.

I en loge ska det vara naturligt att få stöd och känna trygghet, att hitta styrka och mod för att kunna göra en insats utanför logen.