Birgitta Loge nr 8,   Danu
Instiftad i Boden den 12 juni 1993


Möteslokal:
Druidgården
Läroverksgatan 3
Boden

 

 

Vid ämbetssyster installation hos Logen Danu den 7 februari 2017 installerades följande Ämbetssystrar för perioden 2017- 2019.

OS              Marianne Niemi         marianne.niemi2@gmail.com

VOS            Britt Rahmberg         britt.rahmberg@telia.com

S Sekr        Gerd Larsson            gerd.la@hotmail.com

S Kass        Eva Ejeholt                ewa.ejeholt@gmail.com

S Cer          Monica Karlsson        rmcboden@telia.com

Uppl S        Karin Hedlund            karinhed@yahoo.com

Ämbetskollegium

MATRIKEL-BIRGITTALOGEN-DANU dec2018

Mötes och arbetsordning våren 2018 PDF

 

 

 

top