Svenska Birgitta-Riksstorlogen

 Instiftad 23 oktober 1993

Ämbetskollegiet perioden 2020-2023

Ämbetskollegiet i Svenska Birgitta-Riksstorlogen är överordnad, administrativ instans.
Det består av 6 Riksstorämbetssystrar, vilka väljs vid Birgittalogens Riksmöte som hålls vart tredje år.

                                                   
Svenska Birgitta-Riksstorlogens ämbetskollegium

TJ Hst Uppl S Gertrud Nordström                         gertrudn@telia.com
Hst L O S Mona Holmström                                   monaholmstrom48@gmail.com
Hst L V O S Margaretha Zederfeldt Wernestrand  maggan.zw@gamil.com
Tj Hst L S Sekr, Hst Uppl S Berit Andersson          bea.uhamn@telia.com
Hst L S Kass Eva Holm                                            eva.holm2@bredband.net
Hst L S Cer Maj-Britt Gidlund                                 majbrittgidlund@gmail.com

 

top