Svenska Birgitta-Riksstorlogen

 Instiftad 23 oktober 1993

Ämbetskollegiet perioden 2017- 2020

Ämbetskollegiet i Svenska Birgitta-Riksstorlogen är överordnad, administrativ instans.
Det består av 6 Riksstorämbetssystrar, vilka väljs vid Birgittalogens Riksmöte som hålls vart tredje år.

Stående från vänster
Hst L S Kass Eva Holm
Hst L V O S Bitte Wallenius
Hst L S Sekr Mona Holmström
Hst L S Cer Lena Larsson

Sittande från vänster
Hst L O S Berit Andersson
Hst Uppl S Gertrud Nordström

top