Svenska Birgitta-Riksstorlogen

 Instiftad 23 oktober 1993

Ämbetskollegiet perioden 2020-2023

Ämbetskollegiet i Svenska Birgitta-Riksstorlogen är överordnad, administrativ instans.
Det består av 6 Riksstorämbetssystrar, vilka väljs vid Birgittalogens Riksmöte som hålls vart tredje år.

                                                   
Stående från vänster bak
Hst L S Kass Eva Holm
Hst L V O S Margaretha Zederfeldt Wernestrand

Stående från vänster fram
Hst Uppl S Berit Andersson
Hst L O S Mona Holmström
Hst L S Sekr Sheila Ingemarsson
Hst L S Cer Maj-Britt Gidlund

top