Storloger

I Birgittalogen finns 3 Storloger:

  • Birgitta-Storlogen Södra Kronan
  • Birgitta-Storlogen Norra Kronan
  • Birgitta-Storlogen Mellankronan.

Dessa är direkt underställda Svenska Birgitta-Riksstorlogen.

 

top