Höga Rådet

Instiftat  31 oktober 1999

Höga Rådet består av Högt Lysande och Betrodda Systrar.
Deras uppgift är att bistå Ämbetskollegiet i Svenska Birgitta-Riksstorlogen, samt fungera som en rådgivande instans.

top