Höga Rådet

Instiftat  31 oktober 1999

Ämbetskollegiet i Höga Rådet är en administrativ instans, vars uppgift är att bistå ämbetskollegiet i Svenska Birgitta-Riksstorlogen, samt fungera som en rådgivande instans.

top