Grundloger

Grundlogerna arbetar i ett tregradigt system.
Varje grundloge leds av 6 ämbetssystrar som är valda på två år.

Ämbetssystrarna leder den rituella delen av ett möte, samt har ansvaret för driften av logen, givetvis med hjälp av alla övriga systrar.

top