Birgitta-Logen

Varför heter det Birgitta-Loge?C8VA0WIM0R_420x280

De flesta ordenssällskap har sitt ursprung i en rörelse, en person eller en folkstam från förr i tiden, som har något att säga oss än idag.
Sankt Brigid, eller Birgitta som vi kallar henne, var ett irländskt skyddshelgon av keltiskt ursprung. Det är på berättelserna om henne som Birgitta-Logens lära är uppbyggd.

Hur arbetar en Birgitta-Loge?

Logearbetet är tredelat.
Våra möteskvällar består dels av en rituell del och dels av en social samvaro med gemensam systermåltid och sedan efterloge med eventuell underhållning, där vi kan mötas kvinnor i olika åldrar, med olika yrken och erfarenheter. De tre delarna tillsammans ger oss avkoppling från vardagen, ökad kunskap om andras villkor och en varm gemenskap och trygghet.

Vad sker under ett rituellt möte?

Detta är det enda som vi på förhand inte vill berätta något om. Det ska upplevas. Bilden kan annars bli ofullständig och kan kanske missuppfattas.

Hur blir man medlem i en Birgitta-Loge?

För att bli upptagen i en loge krävs rent formellt att man blir rekommenderad av två systrar inom logen.
Men skulle du vilja få mer information, är du välkommen att vända dig till Mona Holmström, vår ordförande i Svenska Birgitta-Riksstorlogen på  mailadress: monaholmstrom48@gmail.com

 

top