Vår historik

Birgitta-Logen är en ung organisation. Den första Birgitta-Logen instiftades 1984 i Norge. År 1988 hölls ett informationsmöte i Göteborg och intresset väcktes för att även starta loger i Sverige. Det finns också Birgittaloger i Danmark och Tyskland.

De fem första Birgitta-Logerna i Sverige instiftades 1990, med hjälp av den norska Birgitta-Storlogen och representanter för den Svenska Druid-Orden. Ursprungligen var många Birgittasystrar gifta med Druidbröder. Det fanns en praktisk koppling till Druidlogen på platsen. Idag är Birgitta-Logen en helt självständig och oberoende organisation, med egna ritualer, förordningar och ekonomi.

Utvecklingen har gått framåt, och den 9 april 2016 instiftades den 17:de Birgitta-Logen, i Oskarshamn. Vi är nu mer än 700 Birgittasystrar, från Trelleborg i söder till Gällivare i norr. Den danska logen Trinitas lyder från och med 2015 också under den Svenska Birgitta-Riksstorlogen. 2016 instiftas även en loge på Island.

Grundlogerna är organiserade i tre Storloger – Norra och Södra Kronan instiftade 2007, samt Mellankronan instiftad 2013. Över Grundlogerna finns Svenska Birgitta-Riksstorlogen, instiftad 1993, som har en styrande och vägledande funktion. Se också vårt Organisationsschema.

Druid40x  Länk till Svenska Druid-Orden

top